Erik Morsing

 
 

Projektbeskrivelse

Beskrivelse af arbejdsgangen for forside til bogen Dødens Lys

 

Annie Bejart, terapeut, underviser og forfatter henvendte sig til mig i 1994, fordi hun skulle have lavet en bogforside til sin første bog "Dødens Lys". Endvidere skulle der også illustrationer i bogen. Jeg havde tidligere lavet et logo til hende, og hun havde set de fleste af mine arbejder. Hun kunne godt tænke sig, at få illustreret de fænomener af lys og varme, som bogen omhandler, med min eventyragtige stil.

Det viste sig, at blive en meget interessant opgave, der med nogle justeringer hen ad vejen gjorde, at forsiden kunne komme i hus på bedste måde.

Tegning

Jeg kastede mig først over nogle tegninger, og jeg valgte en, hvor sjælen træder ud af den døde krop og vender sig imod et lys, der kommer fra oven.
Forstudie

Jeg lavede dernæst et akvareludkast for at få defineret nogle farver. Disse var noget grove, og jeg skulle bare prøve at få nogle rettesnore.

Annie og jeg havde et møde på dette tidspunkt, for at se, om jeg bevægede mig i den rigtige retning. Det gjorde jeg med noget af det. Vi blev hurtigt enige om, at den døde krop var for uhyggelig og at sjælen manglede dynamik. Omgivelserne var OK.

Jeg gik herefter i gang med flere udkast af sjælen og her vises de to, der var i betragtning.


Layout

Det var nr. 2, der blev valgt, fordi den nærmest strømmer ud, og den højre hånd tager imod det lys, der kommer.

Den døde krop blev ligeledes tegnet om, så den blev mere dramatisk, og man får nu en mere realistisk opfattelse af den.


Tegnig af krop

Disse blev nu tegnet ind i de samme omgivelser på en ny tegning, og vi blev enige om, at det var sådan, det skulle være.


2. tegning

Tegningen blev overført til canvasboard 70x50 cm, træ, klipper, krop og sjæl undermalet i acryl, hvorefter baggrunden blev malet i olie. Farverne blev valgt mere lyse og æteriske end akvareludkastet. Det kraftige lys, der kommer fra oven, fik en fremtoning, som meget tæt, dog med nogen transparens, da man kan ane baggrunden igennem det. Sjælen er malet efter samme princip. Den døde krop blev malet til sidst.

Det færdige resultat ses i galleriet:


Bogforside

Den færdige bogforside kom da til at se således ud:

Besøg Annie Bejarts hjemmeside: http://www.huana.dk/